Akty notarialne Praktyczne komentarze Orzecznictwo Koszty , Płyta CD

Zobacz najnowsze artykuły dla notariuszy


Akty notarialne Praktyczne komentarze Orzecznictwo Koszty , Płyta

Akty notarialne Praktyczne komentarze Orzecznictwo Koszty , Płyta CD Komentarz zawiera 246 wzorów aktów notarialnych najczęściej spotykanych w praktyce. W drugim wydaniu komentarza dodano nowe wzory dotyczące m.in. zasad tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy wynikające z ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz

Więcej

Umowa o dożywocie w prawie polskim Opracowanie

Umowa o dożywocie w prawie polskim Opracowanie obejmuje wszystkie aspekty instytucji umowy o dożywocie - od jej powstania poprzez treść i wykonywanie, aż do chwili ustania. Ponadto, w publikacji poruszono kwestię ochrony osób trzecich w przypadku zawarcia tej umowy tj. ochronę wierzycieli dożywotnika, jego spadkobierców oraz losu prawa dożywocia w postępowaniu egzekucyjnym.

Więcej

Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym

Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym Przedmiot niniejszej rozprawy doktorskiej stanowi ukazanie wykonawcy testamentu jako szczególnej konstrukcji jurydycznej obejmującej na płaszczyźnie teoretycznej określone elementy wielu instytucji właściwych nie tylko dla prawa spadkowego, lecz także części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań, której obecna

Więcej